!menu!
德斯汀银武士铠甲🛆纠错
打铁等级:1

图样获取:仙魔平原三岔路口→普莱达(274,000G)

单次完成:10% (成功5~10% 大成功10~15%)

所需材料:

铁块 x15
高档皮带 x5
最高档皮带 x5

收尾材料 :

最高档布料 x4
最高档丝绸 x4
赛连眼镜 x1

Mabinogi China Wiki

本站为网络游戏Mabinogi洛奇中国大陆的资料站
本站资料收录整理于迪尔纳诺攻略组奇幻世界Mabinogi Wiki*