!menu!
青铜圆刃🛆纠错
打铁等级:1

图样获取:

单次完成:10% (成功5~10% 大成功10~15%)

所需材料:

铁块 x5
铜块 x5
米斯里块 x5
高档皮带 x1
打结绳 x1

收尾材料 :

最高档皮革 x1
结实的绳子 x2

Mabinogi China Wiki

本站为网络游戏Mabinogi洛奇中国大陆的资料站
本站资料收录整理于迪尔纳诺攻略组奇幻世界Mabinogi Wiki*