!menu!
普通布料🛆纠错
裁缝

获取方式

NPC贩卖>劳拉、沃尔特、噶尔文、克兰帝斯、吉德
纺织 练习以上制作

Mabinogi China Wiki

本站为网络游戏Mabinogi洛奇中国大陆的资料站
本站资料收录整理于迪尔纳诺攻略组奇幻世界Mabinogi Wiki*